Cambridge Stanford Books (author)

I am an independent publisher who manages the works of several authors with pseudonyms and also mine own.

Cambridge stanford books

Cambridge Stanford Books is a project that aims to organize and collect technical, historical and scientific information. The content is properly organized and developed, and the text is presented as clearly and precisely as possible

The student or the scientist, will be able to satisfy his needs of consultation and of study, by means of a work supported by abundant number of sources and bibliographical references. Some of the information consulted to create our works is under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license and the GNU Free Documentation License.


Cambridge Stanford Books es un proyecto que pretende reunir, organizar y compendiar información de carácter académico, histórico y científico. Estas materias son debidamente tratadas, organizadas y desarrolladas. El texto se expone con la máxima claridad y rigor posible.

El estudiante o el científico, podrá satisfacer sus necesidades de consulta y de estudio, mediante una obra respaldada por abundante número de fuentes y referencias bibliográficas.  Parte de la información consultada para nuestras obras está bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 y GNU Free Documentation License.User links: Website Facebook Twitter Amazon Goodreads

Books:

TitleInfo
A buddhizmus az ókori India keleti részén, az ősi Magadha Királyságban és annak környékén (ma Biharban, India) keletkezett, és Siddhārtha Gautama tanításain alapszik. A vallás az indiai szubkontinens északkeleti régiójából Közép-, Kelet- és Délkelet-Ázsiá
A legkorábbi ősi fegyverek a késő neolit eszközök evolúciós fejlesztései voltak, de az anyagok és a kézműves technikák jelentős fejlesztése a haditechnika számos forradalmához vezetett. A bronzkor alatt megjelentek az első védekező struktúrák és szerkezet
O cinema americano logo se tornou uma força dominante na indústria emergente. Produz o maior número de filmes de qualquer cinema nacional monolíngue, com mais de 700 filmes em língua inglesa lançados em média todos os anos. Conteúdo: Cinema dos Estados Un
Tartalom: A kommunizmus története, pre-marxista kommunizmus, primitív kommunizmus, vallási kommunizmus, Karl Marx, orosz forradalom, sztálinizmus, maoizmus, kubai forradalom, afrikai szocializmus, eurokommunizmus, 1989-es forradalmak, a Szovjetunió felosz
A rabszolgaság története számos kultúrán, nemzetiségen és valláson átível az ókortól napjainkig. A rabszolgák társadalmi, gazdasági és jogi helyzete azonban a rabszolgaság különböző rendszereiben, különböző időpontokban és helyeken jelentősen különbözött.
Ameerika kino muutus peagi tärkava tööstuse domineerivaks jõuks. See toodab kõige rohkem ühekeelse rahvuskino filme, keskmiselt ilmub aastas üle 700 ingliskeelse filmi. Sisu: Ameerika Ühendriikide kino, Kino ajalugu Ameerika Ühendriikides, Klassikaline Ho
Amerikan sineması çok geçmeden gelişen endüstride baskın bir güç haline geldi. Her yıl ortalama 700'den fazla İngilizce filmle tek dilli ulusal sinemanın en fazla sayıda filmini üretir. İçindekiler: Amerika Birleşik Devletleri Sineması, Amerika Birleşik D
Aikaisimmat muinaiset aseet olivat myöhäisen neoliittisen työvälineen evoluutioparannuksia, mutta merkittävät parannukset materiaaleissa ja käsityömenetelmissä johtivat sarjaan sotateknologian vallankumouksia. Pronssikaudella ilmestyivät myös ensimmäiset
Una guía avanzada que detalla todos los secretos y acciones para sembrar la semilla de la suerte y que esta germine a tu paso, Crea un entorno y unas circunstancias que aumentarán tus posibilidades y atraerá nuevas oportunidades hacia ti.
¿Podrá Tatiana resistirse a ser conquistada por el director de una prestigiosa revista?, ¿será capaz de no sucumbir ante su poder, su aura?. ¿Debe hacer caso de su hermana? ¿Merece la pena jugar a esa fantasía? ¿Es peligroso? Demasiadas preguntas, solo ha
Az amerikai mozi hamarosan meghatározó erővé vált a feltörekvő iparágban. Az egyetlen nyelvű nemzeti mozi közül a legtöbb film készül, évente átlagosan több mint 700 angol nyelvű film jelenik meg. Tartalom: Az Egyesült Államok mozija, Az Egyesült Államok
En eski antik silahlar, geç neolitik aletlerin evrimsel iyileştirmeleriydi, ancak malzemelerdeki ve işçilik tekniklerindeki önemli gelişmeler, askeri teknolojide bir dizi devrime yol açtı. Bronz Çağı boyunca, güvenlik ihtiyacının arttığını gösteren ilk sa
Buddhalaisuus syntyi muinaisen Intian itäosassa, muinaisessa Magadhan kuningaskunnassa (nykyään Biharissa, Intiassa) ja sen ympäristössä, ja se perustuu Siddhārtha Gautaman opetuksiin. Uskonto kehittyi, kun se levisi Intian niemimaan koillisalueelta Keski
Buddhismen uppstod i den östra delen av forntida Indien, i och runt det antika kungariket Magadha (nu i Bihar, Indien) och baseras på lärorna från Siddhārtha Gautama. Religionen utvecklades när den spred sig från den nordöstra regionen av den indiska subk
Buddhismen oppsto i den østlige delen av det gamle India, i og rundt det gamle kongeriket Magadha (nå i Bihar, India), og er basert på lære fra Siddhārtha Gautama. Religionen utviklet seg da den spredte seg fra den nordøstlige regionen av det indiske subk
Buddhismen opstod i den østlige del af det antikke Indien, i og omkring det gamle kongerige Magadha (nu i Bihar, Indien) og er baseret på Siddhārtha Gautamas lære. Religionen udviklede sig, da den spredte sig fra den nordøstlige del af det indiske subkont
Budism tekkis Vana-India idaosas, iidses Magadha kuningriigis ja selle ümbruses (praegu Biharis, Indias) ning põhineb Siddhārtha Gautama õpetustel. Religioon arenes edasi, levides India subkontinendi kirderegioonist Kesk-, Ida- ja Kagu-Aasiasse.
Budizm, Antik Hindistan'ın doğu kesiminde, eski Magadha Krallığı'nın içinde ve çevresinde (şimdi Bihar, Hindistan'da) ortaya çıktı ve Siddhārtha Gautama'nın öğretilerine dayanıyor. Din, Hint yarımadasının kuzeydoğu bölgesinden Orta, Doğu ve Güneydoğu Asya
Budizmas atsirado senovės Indijos rytinėje dalyje, senovės Magadhos karalystėje ir aplink ją (dabar Bihare, Indijoje), ir remiasi Siddhārtha Gautama mokymu. Religija išsivystė išplitus iš Indijos subkontinento šiaurės rytų regiono per Centrinę, Rytų ir Pi
Una adolescencia en un pueblo perdido de Alabama, una madre castradora y autoritaria, una novia con la que no tuvo relaciones... hasta que llegó Yale.
Algunas de las más famosas y representativas conspiraciones que llegaron a hacerse realidad
De Amerikaanse cinema werd al snel een dominante kracht in de opkomende industrie. Het produceert het grootste aantal films van alle eentalige nationale cinema, met gemiddeld meer dan 700 Engelstalige films die elk jaar worden uitgebracht. Inhoud: Cinema
Amerikansk biograf blev snart en dominerende kraft i den nye industri. Det producerer det største antal film fra en enkelt sproglig nationalbiograf med mere end 700 engelsksprogede film, der gennemsnitligt udgives hvert år. Indhold: Amerikas biograf, Biog
Buddhismus vznikl ve východní části starověké Indie, ve starověkém království Magadha a v jeho okolí (nyní v indickém Biháru) a je založen na učení Siddhárthy Gautamy. Náboženství se vyvinulo, když se šířilo ze severovýchodní oblasti indického subkontinen
Obsah: Historie komunismu, předmarxistický komunismus, primitivní komunismus, náboženský komunismus, Karl Marx, ruská revoluce, stalinismus, maoismus, kubánská revoluce, africký socialismus, eurokomunismus, revoluce v roce 1989, rozpuštění Sovětského svaz
Das amerikanische Kino wurde bald zu einer dominierenden Kraft in der aufstrebenden Industrie. Es produziert die größte Anzahl von Filmen eines einsprachigen nationalen Kinos mit durchschnittlich mehr als 700 englischsprachigen Filmen pro Jahr. Inhalt: Ki
¿Quienes viven bien? ¿Quieres disfrutar de la vida? ¿Conocer los secretos para sacarle el máximo jugo a tu existencia? ¡Marca la diferencia!
Royce es un hombre con unas capacidades físicas prodigiosas, una disciplina férrea y una belleza divina.
Cuando mis padres se compraron la antigua propiedad de nuestros vecinos ingleses, detrás de un armario empotrado, encontré el diario de mi amor platónico; Christian Powell.
En medio de tantos cambios... alguien resucitó mi pasión; tan fuerte fue... que me volvió completamente loca... de amor, de ilusión ¿Qué podía hacer? ¿Debía cruzar esa puerta?
Una guía práctica que reúne y sintetiza los conocimientos y experiencias en el mundo de las novelas románticas autopublicadas
Americká kinematografie se brzy stala dominantní silou v rozvíjejícím se průmyslu. Produkuje největší počet filmů ze všech jednojazyčných národních kin, s průměrným ročním vydáním více než 700 filmů v angličtině. Obsah: Kino Spojených států, Dějiny kinema
Američka kinematografija ubrzo je postala dominantna snaga u industriji u nastajanju. Producira najveći broj filmova bilo koje nacionalne jezične kinematografije s jednim jezikom, s više od 700 filmova na engleskom jeziku koji se u prosjeku svake godine o
Die Geschichte der Sklaverei umfasst viele Kulturen, Nationalitäten und Religionen von der Antike bis zur Gegenwart. Die sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Positionen von Sklaven waren jedoch in verschiedenen Sklavensystemen zu verschiedenen Zeite
Die frühesten alten Waffen waren evolutionäre Verbesserungen spätneolithischer Geräte, aber signifikante Verbesserungen der Materialien und Handwerkstechniken führten zu einer Reihe von Revolutionen in der Militärtechnologie. Während der Bronzezeit taucht
Der Buddhismus entstand im östlichen Teil des alten Indien, in und um das alte Königreich Magadha (jetzt in Bihar, Indien) und basiert auf den Lehren von Siddhārtha Gautama. Die Religion entwickelte sich, als sie sich von der nordöstlichen Region des indi
DieGeschichte des Islam betrifft die politischen, sozialen, wirtschaftlichen und Entwicklungen der islamischen Zivilisation.
Inhalt: Geschichte des Kommunismus, vormarxistischer Kommunismus, primitiver Kommunismus, religiöser Kommunismus, Karl Marx, russische Revolution, Stalinismus, Maoismus, kubanische Revolution, afrikanischer Sozialismus, Eurokommunismus, Revolutionen von 1
Im frühen Mittelalter verbreiteten missionarische Aktivitäten das Christentum unter den deutschen Völkern nach Westen. Während des Hochmittelalters wuchsen das östliche und das westliche Christentum auseinander. Inhalt: Einführung, Geschichte des Christen
De geschiedenis van de slavernij omvat vele culturen, nationaliteiten en religies, van de oudheid tot heden. De sociale, economische en juridische posities van slaven verschillen echter enorm in verschillende slavernijsystemen in verschillende tijden en p
Het boeddhisme ontstond in het oostelijke deel van het oude India, in en rond het oude koninkrijk Magadha (nu in Bihar, India), en is gebaseerd op de leer van Siddhārtha Gautama. De religie evolueerde terwijl deze zich vanuit de noordoostelijke regio van
Inhoud: Geschiedenis van het communisme, pre-marxistisch communisme, primitief communisme, religieus communisme, Karl Marx, Russische revolutie, stalinisme, maoïsme, Cubaanse revolutie, Afrikaans socialisme, eurocommunisme, revoluties van 1989, ontbinding
De vroegste wapens uit de oudheid waren evolutionaire verbeteringen van laat-neolithische werktuigen, maar significante verbeteringen in materialen en bewerkingstechnieken leidden tot een reeks revoluties in de militaire technologie. Tijdens de bronstijd
Ankstyviausi senovės ginklai buvo vėlyvojo neolito padargų evoliuciniai patobulinimai, tačiau reikšmingi medžiagų ir amatų technikos patobulinimai paskatino keletą karinių technologijų revoliucijų. Bronzos amžiuje taip pat pasirodė pirmosios gynybinės str
L'histoire de l'esclavage couvre de nombreuses cultures, nationalités et religions depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Cependant, les positions sociales, économiques et juridiques des esclaves ont été très différentes selon les systèmes d'esclavag
Les premières armes anciennes étaient des améliorations évolutives d'instruments néolithiques tardifs, mais des améliorations significatives des matériaux et des techniques d'artisanat ont conduit à une série de révolutions dans la technologie militaire.
Le bouddhisme est né dans la partie orientale de l'Inde ancienne, dans et autour de l'ancien royaume de Magadha (maintenant au Bihar, en Inde), et est basé sur les enseignements de Siddhārtha Gautama. La religion a évolué en se propageant de la région nor
Contenu: Histoire du communisme, communisme pré-marxiste, communisme primitif, communisme religieux, Karl Marx, révolution russe, stalinisme, maoïsme, révolution cubaine, socialisme africain, eurocommunisme, révolutions de 1989, dissolution de l'Union sov
Najwcześniejsze starożytne bronie były ewolucyjnymi ulepszeniami narzędzi późnego neolitu, ale znaczące ulepszenia materiałów i technik wytwarzania doprowadziły do serii rewolucji w technologii wojskowej. W epoce brązu pojawiły się również pierwsze budowl
Buddyzm powstał we wschodniej części starożytnych Indii, w starożytnym Królestwie Magadha (obecnie Bihar w Indiach) i wokół niego, i jest oparty na naukach Siddhārthy Gautamy. Religia ewoluowała w miarę rozprzestrzeniania się z północno-wschodniego region
A história da escravidão abrange muitas culturas, nacionalidades e religiões, desde os tempos antigos até os dias atuais. No entanto, as posições sociais, econômicas e legais dos escravos diferiram enormemente em diferentes sistemas de escravidão em difer
As primeiras armas antigas foram melhorias evolutivas de implementos neolíticos tardios, mas melhorias significativas em materiais e técnicas de fabricação levaram a uma série de revoluções na tecnologia militar. Durante a Idade do Bronze, as primeiras es
La historia de la esclavitud abarca muchas culturas, nacionalidades y religiones desde la antigüedad hasta la actualidad. Sin embargo, las posiciones sociales, económicas y legales de los esclavos han diferido enormemente en diferentes sistemas de esclavi
Las primeras armas antiguas fueron mejoras evolutivas de los implementos neolíticos tardíos, pero las mejoras significativas en los materiales y las técnicas de fabricación llevaron a una serie de revoluciones en la tecnología militar. Durante la Edad del
El budismo surgió en la parte oriental de la antigua India, en y alrededor del antiguo Reino de Magadha (ahora en Bihar, India), y se basa en las enseñanzas de Siddhārtha Gautama. La religión evolucionó a medida que se extendía desde la región noreste del
Contenido: Historia del comunismo, Comunismo premarxista, Comunismo primitivo, Comunismo religioso, Karl Marx, Revolución rusa, Estalinismo, Maoísmo, Revolución cubana, Socialismo africano, Eurocomunismo, Revoluciones de 1989, Disolución de la Unión Sovié
O budismo surgiu na parte oriental da Índia Antiga, dentro e ao redor do antigo Reino de Magadha (agora em Bihar, Índia) e é baseado nos ensinamentos de Siddhārtha Gautama. A religião evoluiu à medida que se espalhou da região nordeste do subcontinente in
Conteúdo: História do comunismo, Comunismo pré-marxista, Comunismo primitivo, Comunismo religioso, Karl Marx, Revolução Russa, Estalinismo, Maoísmo, Revolução Cubana, Socialismo Africano, Eurocomunismo, Revoluções de 1989, Dissolução da União Soviética, M
Treści: Historia komunizmu, komunizm przed marksistowski, komunizm prymitywny, komunizm religijny, Karol Marks, rewolucja rosyjska, stalinizm, maoizm, rewolucja kubańska, socjalizm afrykański, eurokomunizm, rewolucje 1989 r., Rozpad Związku Radzieckiego,
Historia niewolnictwa obejmuje wiele kultur, narodowości i religii od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy. Jednak społeczna, ekonomiczna i prawna pozycja niewolników różniła się znacznie w różnych systemach niewolnictwa w różnych czasach i miejscach.
De tidigaste antika vapen var evolutionära förbättringar av sen neolitiska redskap, men betydande förbättringar av material och tillverkningstekniker ledde till en serie revolutioner inom militär teknik. Under bronsåldern uppträdde också de första defensi
A principios de la Edad Media, las actividades misioneras difundieron el cristianismo hacia el oeste entre los pueblos alemanes. Durante la Alta Edad Media, el cristianismo oriental y occidental se separó. Contenido: Introducción, Historia del cristianism
I den tidlige middelalder spredte missionsaktiviteter kristendommen mod vest blandt tyske folk. I den høje middelalder voksede den østlige og vestlige kristendom fra hinanden. Indhold: Introduktion, Kristendommens historie, Det Nye Testamentes historiske
Innhold: Kommunismens historie, førmarxistisk kommunisme, primitiv kommunisme, religiøs kommunisme, Karl Marx, russisk revolusjon, stalinisme, maoisme, kubansk revolusjon, afrikansk sosialisme, eurokommunisme, revolusjoner fra 1989, oppløsningen av Sovjet
Slaveriets historie strekker seg over mange kulturer, nasjonaliteter og religioner fra eldgamle tider til i dag. Imidlertid har slavers sosiale, økonomiske og juridiske stillinger skilt seg sterkt i forskjellige slaverisystemer på forskjellige tider og st
De tidligste gamle våben var evolutionsmæssige forbedringer af sene neolitiske redskaber, men betydelige forbedringer i materialer og håndværksteknikker førte til en række revolutioner inden for militærteknologi. Under bronzealderen optrådte de første def
De tidligste eldgamle våpnene var evolusjonære forbedringer av sen neolitiske redskaper, men betydelige forbedringer i materialer og håndverksteknikker førte til en serie revolusjoner innen militærteknologi. I løpet av bronsealderen dukket også de første
Historie otroctví zahrnuje mnoho kultur, národností a náboženství od starověku až po současnost. Sociální, ekonomické a právní postavení otroků se však v různých systémech otroctví v různých dobách a místech značně lišilo.
Nejstaršími starodávnými zbraněmi byly evoluční vylepšení pozdně neolitických nástrojů, ale významná vylepšení materiálů a řemeslných technik vedla k sérii revolucí ve vojenské technologii. Během doby bronzové se objevily také první obranné struktury a, c
Pawagam Amerika tidak lama lagi menjadi kekuatan dominan dalam industri baru muncul. Ia menghasilkan sebilangan besar filem mana-mana pawagam nasional satu bahasa, dengan lebih daripada 700 filem berbahasa Inggeris dilancarkan secara purata setiap tahun.
Sinema Amerika segera menjadi kekuatan dominan dalam industri yang sedang berkembang. Ini menghasilkan jumlah film terbesar dari bioskop nasional satu bahasa, dengan lebih dari 700 film berbahasa Inggris dirilis rata-rata setiap tahun. Isi: Bioskop Amerik
Cinematograful american a devenit în curând o forță dominantă în industria emergentă. Produce cel mai mare număr de filme dintr-un cinematograf național într-o singură limbă, cu peste 700 de filme în limba engleză lansate în medie în fiecare an. Conținut:
Cele mai vechi arme antice au reprezentat îmbunătățiri evolutive ale instrumentelor neolitice târzii, dar îmbunătățiri semnificative în materiale și tehnici de artizanat au dus la o serie de revoluții în tehnologia militară. În timpul epocii bronzului, au
Budismul a apărut în partea de est a Indiei Antice, în și în jurul vechiului Regat Magadha (acum în Bihar, India) și se bazează pe învățăturile Siddhārtha Gautama. Religia a evoluat pe măsură ce s-a răspândit din regiunea de nord-est a subcontinentului in
Cuprins: Istoria comunismului, comunismul pre-marxist, comunismul primitiv, comunismul religios, Karl Marx, revoluția rusă, stalinismul, maoismul, revoluția cubaneză, socialismul african, eurocomunismul, revoluțiile din 1989, dizolvarea Uniunii Sovietice,
Istoria sclaviei se întinde pe mai multe culturi, naționalități și religii din cele mai vechi timpuri până în prezent. Cu toate acestea, pozițiile sociale, economice și juridice ale sclavilor au diferit foarte mult în diferite sisteme de sclavie în diferi
Amerikietiškas kinas greitai tapo dominuojančia jėga besiformuojančioje pramonėje. Čia kuriama daugiausiai filmų iš vienos kalbos nacionalinio kino teatro, vidutiniškai kasmet išleidžiama daugiau nei 700 filmų anglų kalba. Turinys: Jungtinių Valstijų kina
Köleliğin tarihi, eski çağlardan günümüze birçok kültür, millet ve dini kapsar. Bununla birlikte, kölelerin sosyal, ekonomik ve yasal konumları, farklı zamanlarda ve yerlerde farklı kölelik sistemlerinde büyük ölçüde farklılık gösterdi.
Innehåll: Kommunismens historia, pre-marxistisk kommunism, primitiv kommunism, religiös kommunism, Karl Marx, ryska revolutionen, stalinism, maoism, kubanska revolutionen, afrikansk socialism, eurokommunism, revolutionerna 1989, Sovjetunionens upplösning,
Indhold: Kommunismens historie, præmarxistisk kommunisme, primitiv kommunisme, religiøs kommunisme, Karl Marx, russisk revolution, stalinisme, maoisme, cubansk revolution, afrikansk socialisme, eurokommunisme, revolutioner fra 1989, opløsning af Sovjetuni
Sisu: Kommunismi ajalugu, pre-marksistlik kommunism, ürgkommunism, usuline kommunism, Karl Marx, Vene revolutsioon, stalinism, maoism, Kuuba revolutsioon, Aafrika sotsialism, eurokommunism, 1989. Aasta revolutsioonid, Nõukogude Liidu lagunemine, massimõrv
Sisältö: Kommunismin historia, Pre-Marxistinen kommunismi, Alkeiskommunismi, Uskonnollinen kommunismi, Karl Marx, Venäjän vallankumous, Stalinismi, Maoismi, Kuuban vallankumous, Afrikan sosialismi, Eurokommunismi, Vuoden 1989 vallankumoukset, Neuvostoliit
İçindekiler: Komünizm tarihi, Pre-Marksist komünizm, İlkel komünizm, Dini komünizm, Karl Marx, Rus Devrimi, Stalinizm, Maoizm, Küba Devrimi, Afrika sosyalizmi, Avrupa komünizmi, 1989 Devrimleri, Sovyetler Birliği'nin Dağılması, Komünist rejimler altında t
Turinys: Komunizmo istorija, ikimarksistinis komunizmas, primityvusis komunizmas, religinis komunizmas, Karlas Marksas, Rusijos revoliucija, stalinizmas, maoizmas, Kubos revoliucija, Afrikos socializmas, eurokomunizmas, 1989 m. Revoliucijos, Sovietų Sąjun
Varhaiskeskiajalla lähetystyö levitti kristillisyyttä länteen saksalaisten keskuudessa. Korkean keskiajan aikana itäinen ja läntinen kristinusko kasvoivat toisistaan. Sisältö: Johdanto, kristinuskohistoria, Uuden testamentin historiallinen tausta, toinen
Bandarísk kvikmyndahús varð fljótlega ráðandi afl í vaxandi iðnaði. Það framleiðir mestan fjölda kvikmynda í hvaða þjóðmálabíói sem er á einni tungu, með meira en 700 enskumælandi myndir sem gefnar eru út að jafnaði árlega. Efnisyfirlit: Bíómynd Bandaríkj
Il cinema americano divenne presto una forza dominante nell'industria emergente. Produce il maggior numero di film di qualsiasi cinema nazionale monolingua, con più di 700 film in lingua inglese usciti in media ogni anno. Contenuti: Cinema degli Stati Uni
Le cinéma américain est rapidement devenu une force dominante dans l'industrie émergente. Elle produit le plus grand nombre de films de tous les cinémas nationaux unilingues, avec plus de 700 films de langue anglaise sortis en moyenne chaque année. Conten
El cine estadounidense pronto se convirtió en una fuerza dominante en la industria emergente. Produce la mayor cantidad de películas de cualquier cine nacional en un solo idioma, con más de 700 películas en inglés estrenadas en promedio cada año. Contenid
Lịch sử của chế độ nô lệ trải dài qua nhiều nền văn hóa, quốc gia và tôn giáo từ thời cổ đại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, các vị trí xã hội, kinh tế và luật pháp của nô lệ có sự khác biệt rất lớn trong các hệ thống nô lệ khác nhau ở những thời điểm và địa
Nội dung: Lịch sử chủ nghĩa cộng sản, Chủ nghĩa cộng sản tiền Mác xít, Chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy, Chủ nghĩa cộng sản tôn giáo, Karl Marx, Cách mạng Nga, Chủ nghĩa Stalin, Chủ nghĩa Mao, Cách mạng Cuba, Chủ nghĩa xã hội châu Phi, Chủ nghĩa cộng sản ch
Phật giáo phát sinh ở phía đông của Ấn Độ Cổ đại, trong và xung quanh Vương quốc Magadha cổ đại (nay thuộc Bihar, Ấn Độ), và dựa trên những lời dạy của Siddhārtha Gautama. Tôn giáo phát triển khi nó lan rộng từ khu vực đông bắc của tiểu lục địa Ấn Độ qua
Những vũ khí cổ đại sớm nhất là những cải tiến tiến hóa của các công cụ thời kỳ đồ đá mới, nhưng những cải tiến đáng kể về vật liệu và kỹ thuật chế tạo đã dẫn đến một loạt cuộc cách mạng trong công nghệ quân sự. Trong thời kỳ đồ đồng, các công trình phòng
Antes de recibir el impacto de una bala en su cuerpo, la vida de Charlotte Harper pasa ante sus ojos. En esos recuerdos repasa el peor día de su vida, su amor Jerome O'Connell, acaba de abandonarla ante el altar.
¿Te gustaría tener una relación con el director de una prestigiosa revista? Un millonario que está cañón? ¡El tío más bueno de toda la ciudad!
Troy Hamilton es un guapo millonario que levanta pasiones allá por donde pisa
Un sistema inmune puede contener componentes innatos y adaptativos. El sistema innato en los mamíferos, por ejemplo, comprende principalmente células primitivas de médula ósea que están programadas para reconocer sustancias extrañas y reaccionar.
Điện ảnh Mỹ sớm trở thành một thế lực thống trị trong ngành công nghiệp mới nổi. Nó sản xuất số lượng phim lớn nhất so với bất kỳ nền điện ảnh quốc gia nói một ngôn ngữ nào, với hơn 700 phim nói tiếng Anh được phát hành trung bình mỗi năm. Nội dung: Điện
Orjanduse ajalugu hõlmab paljusid kultuure, rahvusi ja religioone iidsetest aegadest kuni tänapäevani. Orjade sotsiaalne, majanduslik ja juriidiline positsioon on aga erinevates orjasüsteemides eri aegadel ja kohtades väga erinev.
Orjuuden historia ulottuu moniin kulttuureihin, kansallisuuksiin ja uskontoihin muinaisista ajoista nykypäivään. Orjien sosiaaliset, taloudelliset ja oikeudelliset asemat ovat kuitenkin olleet hyvin erilaisia eri orjuusjärjestelmissä eri aikoina ja paikoi
Budizam je nastao u istočnom dijelu drevne Indije, u i oko drevnog Kraljevstva Magadha (danas u Biharu, Indija), a zasnovan je na učenjima Siddhārthe Gautame. Religija se razvijala širenjem iz sjeveroistočne regije indijskog potkontinenta kroz srednju, is
Sadržaj: Povijest komunizma, predmarksistički komunizam, primitivni komunizam, vjerski komunizam, Karl Marx, ruska revolucija, staljinizam, maoizam, kubanska revolucija, afrički socijalizam, eurokomunizam, revolucije 1989. Godine, raspad Sovjetskog Saveza
Najranija drevna oružja bila su evolucijska poboljšanja kasnih neolitičkih oruđa, ali značajna poboljšanja u materijalima i tehnikama izrade dovela su do niza revolucija u vojnoj tehnologiji. Tijekom brončanog doba pojavile su se i prve obrambene građevin
Povijest ropstva obuhvaća mnoge kulture, nacionalnosti i religije od davnina do danas. Međutim, socijalni, ekonomski i pravni položaj robova uvelike su se razlikovali u različitim sustavima ropstva u različita vremena i mjesta.
Wkrótce amerykańskie kino stało się dominującą siłą w rozwijającej się branży. Produkuje największą liczbę filmów ze wszystkich jednojęzycznych kin narodowych, z ponad 700 filmami anglojęzycznymi wyświetlanymi średnio każdego roku. Zawartość: Kino Stanów
Reconquista a tu amor, recupera tu relación, ¡lánzate al reto!
Varaseimad iidsed relvad olid hilise neoliitikumi tööriistade evolutsioonilised täiustused, kuid materjalide ja meisterdamistehnikate märkimisväärne paranemine tõi kaasa rea sõjatehnoloogia revolutsioone. Pronksiajal ilmusid ka esimesed kaitsestruktuurid
Haber sido tocada con el privilegio de conocer a Royce Van Ewen, es casi, un regalo de los dioses.
Búddismi varð til í austurhluta Forn-Indlands, í og við hið forna konungsríki Magadha (nú í Bihar á Indlandi) og byggir á kenningum Siddhārtha Gautama. Trúarbrögðin þróuðust þegar þau breiddust út frá norðausturhluta Indlandsálfu um Mið-, Austur- og Suðau
Efnisyfirlit: Saga kommúnisma, kommúnismi fyrir marxista, frumstæður kommúnismi, trúarlegur kommúnismi, Karl Marx, rússneska byltingin, stalínismi, maóismi, kúbanska byltingin, afrískur sósíalismi, evrókommúnismi, byltingar frá 1989, upplausn Sovétríkjann
Elstu fornu vopnin voru endurbætur á síðbúnum nýaldar tækjum, en verulegar endurbætur á efni og föndur tækni leiddu til röð byltinga í hernaðar tækni. Á bronsöldinni komu fyrstu varnarbyggingarnar og einnig fram sem bentu til aukinnar öryggisþarfar.
Saga þrælahalds spannar marga menningarheima, þjóðerni og trúarbrögð frá fornu fari til okkar daga. Hins vegar hefur félagsleg, efnahagsleg og lögfræðileg staða þræla verið mjög mismunandi í mismunandi kerfum þrælahalds á mismunandi tímum og stöðum.
Agama Buddha muncul di bagian timur India Kuno, di dalam dan sekitar Kerajaan Magadha kuno (sekarang di Bihar, India), dan didasarkan pada ajaran Siddhārtha Gautama. Agama berkembang saat menyebar dari wilayah timur laut anak benua India melalui Asia Teng
Agama Buddha muncul di bahagian timur India Kuno, di dalam dan sekitar Kerajaan Magadha kuno (sekarang di Bihar, India), dan berdasarkan ajaran Siddhārtha Gautama. Agama ini berkembang ketika menyebar dari wilayah timur laut benua kecil India melalui Asia
Isi: Sejarah komunisme, komunisme Pra-Marxis, Komunisme primitif, Komunisme agama, Karl Marx, Revolusi Rusia, Stalinisme, Maoisme, Revolusi Kuba, Sosialisme Afrika, Eurocommunisme, Revolusi 1989, Pembubaran Uni Soviet, Pembunuhan massal di bawah rezim kom
Isi: Sejarah komunisme, komunisme Pra-Marxis, Komunisme primitif, Komunisme agama, Karl Marx, Revolusi Rusia, Stalinisme, Maoisme, Revolusi Kuba, sosialisme Afrika, Eurokomunisme, Revolusi 1989, Pembubaran Kesatuan Soviet, Pembunuhan besar-besaran di bawa
Sejarah perbudakan mencakup banyak budaya, kebangsaan, dan agama dari zaman kuno hingga saat ini. Namun, posisi sosial, ekonomi, dan hukum budak telah sangat berbeda dalam sistem perbudakan yang berbeda di waktu dan tempat yang berbeda.
Sejarah perbudakan merangkumi banyak budaya, kebangsaan, dan agama dari zaman kuno hingga sekarang. Walau bagaimanapun, kedudukan sosial, ekonomi, dan undang-undang hamba telah sangat berbeza dalam sistem perhambaan yang berlainan pada masa dan tempat yan
Senjata kuno yang paling awal adalah penambahbaikan evolusi alat neolitik akhir, tetapi peningkatan ketara dalam bahan dan teknik pembuatan menyebabkan serangkaian revolusi dalam teknologi ketenteraan. Semasa Zaman Gangsa, struktur pertahanan pertama munc
Senjata kuno paling awal adalah peningkatan evolusioner dari alat neolitikum akhir, tetapi peningkatan signifikan dalam bahan dan teknik kerajinan menyebabkan serangkaian revolusi dalam teknologi militer. Selama Zaman Perunggu, struktur pertahanan pertama
Slaveriets historia sträcker sig över många kulturer, nationaliteter och religioner från antiken till idag. Men slavarnas sociala, ekonomiska och juridiska ställning har skiljt sig väldigt mycket i olika system av slaveri på olika tider och platser.
Slaveriets historie spænder over mange kulturer, nationaliteter og religioner fra oldtiden til i dag. Imidlertid har slavers sociale, økonomiske og juridiske stilling adskilt sig meget i forskellige slaverisystemer på forskellige tidspunkter og steder.
Il buddismo è nato nella parte orientale dell'India antica, dentro e intorno all'antico regno di Magadha (ora nel Bihar, in India), e si basa sugli insegnamenti di Siddhārtha Gautama. La religione si è evoluta mentre si diffondeva dalla regione nord-orien
Contenuti: Storia del comunismo, comunismo pre-marxista, comunismo primitivo, comunismo religioso, Karl Marx, rivoluzione russa, stalinismo, maoismo, rivoluzione cubana, socialismo africano, eurocomunismo, rivoluzioni del 1989, dissoluzione dell'Unione So
La storia della schiavitù abbraccia molte culture, nazionalità e religioni dai tempi antichi ai giorni nostri. Tuttavia, le posizioni sociali, economiche e legali degli schiavi differivano enormemente nei diversi sistemi di schiavitù in tempi e luoghi div
Le prime armi antiche erano miglioramenti evolutivi degli strumenti del tardo neolitico, ma miglioramenti significativi nei materiali e nelle tecniche di lavorazione portarono a una serie di rivoluzioni nella tecnologia militare. Durante l'Età del Bronzo
Troy Hamilton nació para conquistar; lo tiene todo, poder, dinero y belleza. Pero, como muchos millonarios, también esconde sus secretos y... debilidades.
Nancy es una profesora nativa de inglés que trabaja en Cáceres, un pequeña y bonita ciudad de España, nunca imaginó que su último año sería tan agitado.
Ingrid Gallagher, junto con Kendal Moore... guardaban un secreto, algo que podría abrir la caja de las tempestades.
Te ofrezco las soluciones necesarias para que puedas vivir una vida nueva
Amerikansk film blev snart en dominerande kraft i den framväxande branschen. Det producerar det största antalet filmer från någon enskild nationell biograf, med mer än 700 engelskspråkiga filmer som släpps i genomsnitt varje år. Innehåll: Cinema of the Un
Amerikansk kino ble snart en dominerende kraft i den fremvoksende industrien. Det produserer det største antallet filmer fra en hvilken som helst enkelt språk nasjonal kino, med mer enn 700 engelskspråklige filmer utgitt i gjennomsnitt hvert år. Innhold:
Vergijos istorija apima daugelį kultūrų, tautybių ir religijų nuo seniausių laikų iki šių dienų. Tačiau vergų socialinė, ekonominė ir teisinė padėtis skirtingose vergovės sistemose skirtingais laikais ir vietose labai skyrėsi.
Amerikkalainen elokuva tuli pian hallitsevaksi voimaksi nousevalla teollisuudella. Se tuottaa eniten elokuvia kaikista yksikielisistä kansallisista elokuvista, ja vuosittain julkaistaan yli 700 englanninkielistä elokuvaa. Sisältö: Yhdysvaltojen elokuvatea
Ο αμερικανικός κινηματογράφος σύντομα έγινε κυρίαρχη δύναμη στην αναδυόμενη βιομηχανία. παράγει τον μεγαλύτερο αριθμό ταινιών οποιουδήποτε εθνικού κινηματογράφου μιας γλώσσας, με περισσότερες από 700 ταινίες αγγλικής γλώσσας να κυκλοφορούν κατά μέσο όρο κ
Η ιστορία της δουλείας εκτείνεται σε πολλούς πολιτισμούς, εθνικότητες και θρησκείες από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα. ωστόσο, οι κοινωνικές, οικονομικές και νομικές θέσεις των σκλάβων διέφεραν πολύ σε διαφορετικά συστήματα δουλείας σε διαφορετικούς χρόνους
Ο Βουδισμός εμφανίστηκε στο ανατολικό τμήμα της Αρχαίας Ινδίας, μέσα και γύρω από το αρχαίο Βασίλειο του Μαγκάντα (τώρα στο Μπιχάρ της Ινδίας) και βασίζεται στις διδασκαλίες της Σιντάχθα Γκάουταμα. η θρησκεία εξελίχθηκε καθώς εξαπλώθηκε από τη βορειοανατο
Περιεχόμενα: ιστορία του κομμουνισμού, προ-μαρξιστικός κομμουνισμός, πρωτόγονος κομμουνισμός, θρησκευτικός κομμουνισμός, Karl Marx, ρωσική επανάσταση, σταλινισμός, μαοϊσμός, κουβανική επανάσταση, αφρικανικός σοσιαλισμός, ευρωκομμουνισμός, επαναστάσεις του
Τα πρώτα αρχαία όπλα ήταν εξελικτικές βελτιώσεις των υστερογενών νεολιθικών εργαλείων, αλλά σημαντικές βελτιώσεις στα υλικά και τις τεχνικές χειροτεχνίας οδήγησαν σε μια σειρά επαναστάσεων στη στρατιωτική τεχνολογία. κατά τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού
Буддизм возник в восточной части Древней Индии, в древнем Королевстве Магадха (ныне Бихар, Индия) и вокруг него, и основан на учении Сиддхартхи Гаутамы. религия развивалась по мере распространения из северо-восточного региона Индийского субконтинента чере
Содержание: история коммунизма, домарксистский коммунизм, примитивный коммунизм, религиозный коммунизм, Карл Маркс, русская революция, сталинизм, маоизм, кубинская революция, африканский социализм, еврокоммунизм, революции 1989 года, Распад Советского Сою
Будизмът възниква в източната част на Древна Индия, в и около древното царство Магада (сега в Бихар, Индия) и се основава на учението на Сидхарта Гаутама. религията еволюира, докато се разпространява от североизточния регион на Индийския субконтинент през
Съдържание: история на комунизма, домарксистки комунизъм, примитивен комунизъм, религиозен комунизъм, Карл Маркс, руска революция, сталинизъм, маоизъм, кубинска революция, африкански социализъм, еврокомунизъм, революции от 1989 г., разпадане на Съветския
Най-ранните древни оръжия са еволюционни подобрения на късните неолитни оръдия, но значителни подобрения в материалите и техниките на занаятите водят до поредица от революции във военните технологии. по време на бронзовата епоха се появяват и първите отбр
Историята на робството обхваща много култури, националности и религии от древни времена до наши дни. въпреки това, социалните, икономическите и правните позиции на робите се различават значително в различните системи на робството през различните времена и
Самое раннее древнее оружие было эволюционным усовершенствованием орудий позднего неолита, но значительные улучшения в материалах и методах изготовления привели к серии революций в военной технологии. в эпоху бронзы также появились первые оборонительные с
История рабства охватывает множество культур, национальностей и религий с древних времен до наших дней. однако социальное, экономическое и правовое положение рабов сильно различались в разных системах рабства в разное время и в разных местах.
Американское кино вскоре стало доминирующей силой в развивающейся индустрии. он производит самое большое количество фильмов среди одноязычных национальных кинотеатров: в среднем ежегодно выпускается более 700 англоязычных фильмов. содержание: кино Соедине
Американското кино скоро се превърна в доминираща сила в нововъзникващата индустрия. той произвежда най-голям брой филми от всички едноезични национални кина, като средно всяка година се излъчват над 700 филма на английски език. съдържание: кино на Съедин
प्राचीनतम हथियार दिवंगत नवपाषाण काल के विकास में सुधार थे, लेकिन सामग्री और क्राफ्टिंग तकनीकों में महत्वपूर्ण सुधार के कारण सैन्य प्रौद्योगिकी में क्रांतियों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। कांस्य युग के दौरान, पहली रक्षात्मक संरचनाएं और साथ ही दिखाई दीं, जो
गुलामी का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आज तक कई संस्कृतियों, राष्ट्रीयताओं और धर्मों तक फैला हुआ है। हालाँकि, दासों की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्थिति अलग-अलग समय और स्थानों में दासता की विभिन्न प्रणालियों में बहुत भिन्न है।
बौद्ध धर्म प्राचीन भारत के पूर्वी भाग में, और मगध के प्राचीन साम्राज्य (अब बिहार, भारत में) के आसपास पैदा हुआ, और सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं पर आधारित है। यह धर्म मध्य, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरपूर्वी क्षेत्र से फ
अमेरिकी सिनेमा जल्द ही उभरते उद्योग में एक प्रमुख शक्ति बन गया। यह किसी भी एकल-भाषा राष्ट्रीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों का निर्माण करता है, जिसमें हर साल औसतन 700 से अधिक अंग्रेजी भाषा की फिल्में रिलीज होती हैं। सामग्री: संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनेमा,
सामग्री: साम्यवाद का इतिहास, पूर्व मार्क्सवादी साम्यवाद, आदिम साम्यवाद, धार्मिक साम्यवाद, कार्ल मार्क्स, रूसी क्रांति, स्तालिनवाद, माओवाद, क्यूबा क्रांति, अफ्रीकी समाजवाद, यूरोक्यूनिज्म, 1989 का क्रांतियां, सोवियत संघ का विघटन, कम्युनिस्ट शासन के तहत बड़े
அடிமைத்தனத்தின் வரலாறு பண்டைய காலங்களிலிருந்து இன்றுவரை பல கலாச்சாரங்கள், தேசியங்கள் மற்றும் மதங்களை பரப்புகிறது. இருப்பினும், அடிமைகளின் சமூக, பொருளாதார மற்றும் சட்ட நிலைகள் வெவ்வேறு காலங்களிலும் இடங்களிலும் அடிமைத்தனத்தின் வெவ்வேறு அமைப்புகளில் பெரிதும்
அமெரிக்க சினிமா விரைவில் வளர்ந்து வரும் துறையில் ஒரு மேலாதிக்க சக்தியாக வந்தது. எந்தவொரு ஒற்றை மொழி தேசிய சினிமாவிலும் அதிக எண்ணிக்கையிலான படங்களை இது தயாரிக்கிறது, ஒவ்வொரு ஆண்டும் சராசரியாக 700 க்கும் மேற்பட்ட ஆங்கில மொழி திரைப்படங்கள் வெளியிடப்படுகின்றன
ஆரம்பகால பண்டைய ஆயுதங்கள் தாமதமான கற்கால கருவிகளின் பரிணாம மேம்பாடுகளாக இருந்தன, ஆனால் பொருட்கள் மற்றும் கைவினை நுட்பங்களில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் இராணுவ தொழில்நுட்பத்தில் தொடர்ச்சியான புரட்சிகளுக்கு வழிவகுத்தன. வெண்கல யுகத்தின் போது, முதல் தற்கா
பொருளடக்கம்: கம்யூனிசத்தின் வரலாறு, மார்க்சிசத்திற்கு முந்தைய கம்யூனிசம், பழமையான கம்யூனிசம், மத கம்யூனிசம், கார்ல் மார்க்ஸ், ரஷ்ய புரட்சி, ஸ்ராலினிசம், மாவோயிசம், கியூப புரட்சி, ஆப்பிரிக்க சோசலிசம், யூரோ கம்யூனிசம், 1989 புரட்சிகள், சோவியத் ஒன்றியத்தின்
பண்டைய இந்தியாவின் கிழக்குப் பகுதியில், பண்டைய மாகத இராச்சியத்தில் (இப்போது இந்தியாவின் பீகாரில்) புத்தமதம் எழுந்தது, இது சித்தார்த்த க ut தமரின் போதனைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்திய துணைக் கண்டத்தின் வடகிழக்கு பகுதியிலிருந்து மத்திய, கிழக்கு மற்றும் தெ
ประวัติความเป็นมาของการเป็นทาสครอบคลุมหลายวัฒนธรรมเชื้อชาติและศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามตำแหน่งทางสังคมเศรษฐกิจและกฎหมายของทาสมีความแตกต่างกันอย่างมากในระบบทาสที่แตกต่างกันในเวลาและสถานที่ต่างๆ
สารบัญ: ประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์, คอมมิวนิสต์ยุคก่อนมาร์กซ์, คอมมิวนิสต์ดึกดำบรรพ์, ลัทธิคอมมิวนิสต์, คาร์ลมาร์กซ์, การปฏิวัติรัสเซีย, ลัทธิสตาลิน, ลัทธิเหมา, การปฏิวัติคิวบา, สังคมนิยมแอฟริกัน, ลัทธิยูโรคอมมิวนิสต์, การปฏิวัติปี 1989, การสลายตัวของสหภาพโ
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในภาคตะวันออกของอินเดียโบราณในและรอบ ๆ อาณาจักร Magadha โบราณ (ปัจจุบันอยู่ในรัฐพิหารอินเดีย) และมีพื้นฐานมาจากคำสอนของSiddhārtha Gautama ศาสนามีวิวัฒนาการมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดียผ่านทางตอนกลางตะวันออกและเอเชียตะวันอ
อาวุธโบราณที่เก่าแก่ที่สุดคือการปรับปรุงวิวัฒนาการของอุปกรณ์ยุคใหม่ตอนปลาย แต่การปรับปรุงวัสดุและเทคนิคการประดิษฐ์อย่างมีนัยสำคัญนำไปสู่การปฏิวัติหลายครั้งในเทคโนโลยีการทหาร ในช่วงยุคสำริดโครงสร้างและการป้องกันชุดแรกก็ปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งบ่งบอกถึงความจำเป
ในไม่ช้าโรงภาพยนตร์อเมริกันก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ มีการผลิตภาพยนตร์จำนวนมากที่สุดในโรงภาพยนตร์แห่งชาติภาษาเดียวโดยมีภาพยนตร์ภาษาอังกฤษมากกว่า 700 เรื่องที่ออกฉายโดยเฉลี่ยทุกปี สารบัญ: โรงภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกา, ประวัติโรงภาพยนตร์ในสหรัฐอ
アメリカの映画はすぐに新興産業の支配的な力になるようになりました。単一言語の国立映画館の中で最も多くの映画を制作しており、毎年平均700本以上の英語の映画が公開されています。内容:米国の映画、米国の映画の歴史、古典的なハリウッド映画、ニューハリウッド、映画に対するCOVID-19パンデミックの影響、映画の女性、主要な映画スタジオ、アメリカのコメディ映画、アメリカ映画研究所、歴史アニメーション、ブロックバスター(エンターテインメント)、サンダンスインスティテュート、映画協会の映画レーティングシステム。
仏教は古代インドの東部、古代マガダ国(現在はインドのビハール)とその周辺で発生し、シッダールタゴータマの教えに基づいています。宗教は、インド亜大陸の北東部から中央アジア、東アジア、東南アジアに広がるにつれて進化しました。
佛教起源於古印度東部,古代馬加達王國(現位於印度比哈爾邦)及其周圍地區,其基礎是悉達多(SiddhārthaGautama)的教s。該宗教是從印度次大陸的東北地區通過中亞,東亞和東南亞傳播而來的。
內容:共產主義歷史,前馬克思主義共產主義,原始共產主義,宗教共產主義,卡爾•馬克思,俄國革命,斯大林主義,毛主義,古巴革命,非洲社會主義,歐洲共產主義,1989年革命,蘇聯解散,共產主義體制下的大規模殺戮。
内容:共産主義の歴史、マルクス以前の共産主義、原始共産主義、宗教共産主義、カール・マルクス、ロシア革命、スターリン主義、マオイズム、キューバ革命、アフリカ社会主義、ユーロコミュニズム、1989年の革命、ソビエト連邦の解散、共産主義政権下での大量殺戮。
奴隷制の歴史は、古代から現在に至るまで、多くの文化、国籍、宗教にまたがっています。しかし、奴隷の社会的、経済的、法的立場は、さまざまな時代と場所のさまざまな奴隷制度で大きく異なってきました。
從古代到今天,奴隸制的歷史涵蓋了許多文化,民族和宗教。但是,奴隸的社會,經濟和法律地位在不同的時代和地點在不同的奴隸制中有很大的不同。
初期の古代兵器は、後期新石器時代の道具の進化的改良でしたが、材料と製造技術の大幅な改良により、軍事技術に一連の革命がもたらされました。青銅器時代には、最初の防御構造も登場し、セキュリティの必要性が高まっていることを示しています。
美國電影很快成為新興產業的主導力量。它製作的電影數量是所有單語國家電影中最多的,每年平均發行700多種英語電影。內容:美國電影,美國電影史,古典好萊塢電影,新好萊塢,COVID-19大流行對電影的影響,電影中的女性,主要電影製片廠,美國喜劇電影,美國電影學院,歷史動畫,大片(娛樂),聖丹斯學院,電影協會電影分級系統。
最早的古代武器是對新石器時代晚期工具的進化改進,但是對材料和製作工藝的重大改進導致了軍事技術的一系列革命。在青銅時代,也出現了第一個防禦性結構,這表明對安全性的需求增加。
내용: 공산주의 사, 프리 마르크스주의 공산주의, 원시적 공산주의, 종교적 공산주의, 칼 마르크스, 러시아 혁명, 스탈린주의, 마오주의, 쿠바 혁명, 아프리카 사회주의, 유로 공산주의, 1989 년 혁명, 소련 해체, 공산주의 정권 하에서의 대량 학살.
노예제의 역사는 고대부터 현재까지 다양한 문화, 국적 및 종교에 걸쳐 있습니다. 그러나 노예의 사회적, 경제적, 법적 지위는 시대와 장소에 따라 서로 다른 노예 제도에서 크게 달랐습니다.
미국 영화는 곧 신흥 산업에서 지배적 인 세력이되었습니다. 매년 평균 700 편 이상의 영어 영화가 개봉되는 등 단일 언어 국립 영화관 중 가장 많은 영화를 제작합니다. 내용: 미국 영화, 미국 영화사, 클래식 할리우드 영화, 뉴 할리우드, 코로나 19 유행병이 영화에 미친 영향, 영화 속 여성, 주요 영화 스튜디오, 미국 코미디 영화, 미국 영화 연구소, 역사 애니메이션, 블록버스터 (엔터테인먼트), Sundance Institute, Motion P
불교는 고대 인도의 동부, 고대 마가 다 왕국 (현재 인도 비하르에 있음)과 그 주변에서 발생했으며 Siddhārtha Gautama의 가르침을 기반으로합니다. 종교는 인도 아대륙의 북동부 지역에서 중부, 동부 및 동남아시아를 통해 확산되면서 진화했습니다.
최초의 고대 무기는 후기 신석기 시대 도구의 진화 적 개선 이었지만 재료와 제작 기술의 상당한 개선으로 군사 기술의 일련의 혁명이 일어났습니다. 청동기 시대에 최초의 방어 구조물과 구조물도 등장하여 보안에 대한 필요성이 증가했습니다.


Return