Alpha Express (translator)

(not rated yet)


Alpha Express
Alphaexpress

Alpha express

Anhanh hàng hóa quốc tế. Công ty chuyên chuyển phát thư từ, chứng chỉ, hàng hóa quốc tế, đặc biệt là các tuyến Việt Nam – Úc , Anh, Châu Âu , Mỹ và Trung Đông.

Website: https://alpha-exp.com/

lpha Express là công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực logistics, chuyển phát Địa chỉ: S

ố 8, Đường Ba Vì, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM
Google maps: https://goo.gl/maps/xT5yFbddJAUUysQBA
SĐT : 0988224806
#alphaexpress #guihangdimy #vanchuyenquocte #guihangdiuc #guihangdianh #congtyvanchuyen #guihangquocte


Native language: Afrikaans
Translates from: Afrikaans
Translates into: English


User links: Website Twitter LinkedIn


Return