Thành Khang Bonsai (translator)

(not rated yet)


Thành Khang Bonsai

Thành khang bonsai

Thành Khang Bonsai - Chậu cây bonsai, chậu tàu phong cách Nhật Bản chất lượng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các phụ kiện, linh kiện tiểu cảnh cho người chơi cây cảnh, bonsai.
Địa chỉ: Đường Đào Duy Tùng, Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
SĐT: 0981293399
Email: [email protected]
Website: https://thanhkhangbonsai.com/
Facebook: https://www.facebook.com/shopthanhkhangbonsai/


Native language: English
Translates from: English
Translates into: English


User links: Website Facebook LinkedIn


Return