Tadaphaco comvn (author)


Tadaphaco comvn

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Việt Nam Anh Quốc – Trường Đại Hưng
Hệ thống nhà máy Lis Group đạt chuẩn GMP chuyên: Gia công sản xuất sữa bột chức năng, Gia công sản xuất thực phẩm chức năng.
Address: Liền kề 16-19, KĐT mới, An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
Website1: https://tadaphaco.com.vn
Website2: http://tadaphaco.vn/
MST/DKKD/QDTL: 0105716834
Mail: [email protected]
Hotline: 0942.386.863 / 0329016668
#Tadaphaco, #Lisgroup, #giacongsuabot, #giacongthucphamchucnangUser links: Website Facebook Twitter LinkedIn

Books:

TitleInfo
This author has not added any books yet


Return