Saigon sports city (translator)

(not rated yet)


Saigon Sports City Quận 2 là dự án là khu đô thị thể thao đẳng cấp nằm giữa lòng thành phố. Đây là nơi sẽ tổ chức các sự kiện thể thao với quy mô toàn lãnh thổ. Được đầu tư vốn khủng bởi chủ đầu tư Keppel Land

Saigon sports city

Saigon Sports City Quan 2 la du an la khu do thi the thao dang cap nam giua long thanh pho. Day la noi se to chuc cac su kien the thao voi quy mo toan lanh tho. Duoc dau tu von khung boi chu dau tu Keppel Land – mot trong nhung cong ty bat dong san hang dau Chau A. Du an nay cung duoc chu dau tu da rat cham chut khi cho xay dung hon hop giua khu do thi the thao va khu nha o ben trong mot khuon vien dien tich. Mang den su linh hoat va da dang giua loi song va cac loai hinh tien ich dich vu. Dap ung nhu cau sinh song va luyen tap suc khoe cua cu dan. #Saigonsportscity #duanSaigonsportscity #Saigonsportscityquan2 #canhoSaigonsportscity #chungcuSaigonsportscity #Saigonsportscityanphu #nhaphoSaigonsportscity
Dia chi: Mat tien duong DT 830 thuoc Xa Huu Thanh, Huyen Duc Hoa va Xa Luong Binh, Huyen Ben Luc, Tinh Long An
SDT: 0815937937
Email: [email protected]


Native language: Russian
Translates from: Arabic
Translates into: Dutch


User links: Website


Return