Minh Anh (translator)

(not rated yet)


Minh Anh Law Firm
Hello everyone, I am Minh Anh is a lawyer working in the field of consulting on investment and business law.

Minh anh

Tôi hiện đang làm việc tại Luật Minh Anh, ấn phẩm pháp luật, với mục đích cung cấp thông tin, kiến ​​thức pháp luật cho cộng đồng, trao đổi về các vấn đề pháp lý cũng như hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu. vì lợi ích của tổ chức và cộng đồng.

Địa chỉ: Phòng 1405, Tòa nhà B10B, Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
 


Native language: Other (Vietnamese)
Translates from: English, Japanese, Other (Vietnamese)
Translates into: English, Japanese


User links: Website Facebook Twitter LinkedIn


Return