Him Lam Thượng Thanh (translator)

(not rated yet)


Him Lam Thượng Thanh

Him lam thượng thanh

Nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh - Website Chủ đầu tư Tiếp Nhần Hồ Sơ mua Nhà ở xã hội - Giá đợt 1 chỉ 16 triệu/m2, có hỗ trợ vay NH!
Địa chỉ: Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
SĐT: 0977202268
Hagtags: #HimLam #HimLamThuongThanh #NhaoxahoihimLam #NhaoxahoiThuongThanh #NhaoxahoihimLamThuongThanh #Duanhimlamthuongthanh
Website: https://himlamthuongthanhvn.vn/


Native language: English
Translates from: English
Translates into: English


User links: Website LinkedIn


Return