Aiso Việt Nam (translator)

(not rated yet)


Aiso Việt Nam

Aiso việt nam

Aiso Việt Nam sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để xử lí các bài toán quản lí chất lượng trong sản xuất, dịch vụ dán nhãn dữ liệu, dịch vụ bảo trì hệ thống PLC, Cung cấp hệ thống máy lọc nước công nghiệp công nghệ CDI cho nhà máy sản xuất, các doanh nghiệp, bệnh viện, trường học. #aisovietnam #dannhandulieu #locnuoccdi #trituenhantaoai
Địa chỉ: Số 6, 136/2 Ngọc Trì, Thạch Bàn, Long biên,Hà Nội 100000
Phone: 0914936866 - 0849756866
Ngày sinh: 1/1/1990


Native language: Arabic
Translates from: Afrikaans
Translates into: English


User links: Website Facebook


Return